Ūdens piesārņojums ir jebkādas vielas (cietvielas, šķidruma vai gāzes) kaitējums tā videi, apdraudot tajā esošo organismu veselību un dzīvību.

Kā rodas ūdens piesārņojums?

Atkritumu izgāšana

Pesticīdu ieplūde ar lietu

Kaitīgas gāzes izšķīst lietū

Ķīmijas plūst no Atkritumu izgāztuvēm

Rūpnīcas ūdeņos laiž liekās vielas

Degvielu konteineri plaisā

Hormoni un antibiotikas ko baro lopiem

Rakšana tuvumā ūdenim

Ūdens piesārņojums Pasaulē


Katru dienu, 2 miljoni tonnas ar notekūdeņiem un industriālajiem un agrikulturālajiem atkritumiem tiek izvadītas pasaules ūdeņos.(2003)

Pasaulē apmēram 2,5 miljardi cilvēku dzīvo bez pieejas tīram ūdenim, 70% no tiem dzīvo Āzijā.(2008)

Slimības kas slēpjas nētīrā ūdenī ir lielākais nāves cēlonis bērniem zem 5 gadu vecuma.(2002)

Netīrs ūdens izraisa 3.1% no visām nāvēm pasaulē.(2002)


Kā pret to cīnīties


Šķiro Atkritumus

Pērc ķīmiski neapstrādātu pārtiku

No baterijām, zālēm un citām ķimijām atbrīvojies speciālajās šķirošanas vietās

Dārzeņus un augļus mest kompostā, nejav miskastē


Pāriet uz solāro un vēja enerģiju

Vairāk regulēt atkritumu atbrīvošanos